معرض BAUMA 2022 - Encore of Icaro Machinery مع F1 Simulator